gratis downloaden

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Gratis Downloaden

Gratis

Downloaden Nl

Downloaden is een Engelse term die in het Nederlands overgenomen is. Downloaden is het overdragen van digitale content van het internet naar een lokaal opslagmedium (kopiëren). Downloaden via een webbrowser komt het meest voor. Daarnaast kan men ook downloaden via IRC netwerken, peer-to-peer netwerken (bijvoorbeeld bittorrent of LimeWire), FTP, instant-messengers, nieuwsgroepen, Usenet. Sommige mensen zijn vrijwel voortdurend aan het downloaden, via P2P programma's of Usenet. Er wordt soms gesproken van een downloadverslaving. [bewerk] Uploaden versus downloaden Het omgekeerde proces: bestanden van de client naar een server overzetten of kopiëren noemt men uploaden. Het resultaat van zowel uploading als downloading is dat er een bestand van de ene computer naar een andere wordt gekopieerd. De termen uploaden en downloaden worden toegepast vanuit het perspectief van de client. Het programma dat de activiteit start is de client, het programma dat de activiteit toestaat (of eventueel weigert bijvoorbeeld als er een foutieve login wordt gebruikt) is de server.

Uploaden

Uploaden is computerjargon voor het vanuit een lokale computer client op een server zetten van bestanden. Vaak is dit bedoeld om bestanden voor het internet toegankelijk te maken. Inhoud [verbergen] 1 Uploaden vanuit een browser 2 Uploaden met FTP 3 Uploaden versus downloaden 4 Uploaden en de menselijke geest [bewerk] Uploaden vanuit een browser Voor het uploaden van bestanden vanuit een form in een webbrowser (via het HTTP protocol) is door W3C een standaard encoding geformuleerd: multipart/form-data. Deze encoding maakt het mogelijk dat één of meerdere bestanden samen met andere formelementen in één request naar de server worden gestuurd. Op de server kan het opgestuurde request worden ontleed in de oorspronkelijke gegevens en bestanden. In de begintijd van het www was het uploaden van een bestand vanuit de browser niet mogelijk. Voor Internet Explorer versie 3 moest een speciale add-on worden geïnstalleerd om dit mogelijk te maken. Netscape ondersteunt file-upload vanaf versie 3. Vanaf 1997 is file-upload standaard in browsers ingebouwd. eenvoudig voorbeeld van een upload form

gestripte code van het fileupload form zoals het op deze wiki wordt gebruikt. Zie Speciaal:Upload
Bestandsnaam: Beschrijving en uitleg auteursrechtensituatie(...): Ik verklaar dat de eigenaar van de rechten....
[bewerk] Uploaden met FTP Een bestand uploaden kan ook via FTP (File Transfer Protocol). Daarvoor is een FTP-client (om het bestand te versturen) en een FTP-server (om het bestand te ontvangen) nodig. [bewerk] Uploaden versus downloaden Het omgekeerde proces: bestanden van een server naar de client overzetten of kopiëren noemt men downloaden. Het resultaat van zowel uploading als downloading is dat er een bestand van de ene computer naar een andere wordt gekopieerd. De termen uploaden en downloaden worden toegepast vanuit het perspectief van de client. Het programma dat de activiteit start is de client, het programma dat de activiteit toestaat (of eventueel weigert bijvoorbeeld als er een foutieve login wordt gebruikt) is de server. P2P programma's als Kazaa zijn zowel client (bij downloaden naar de lokale computer) als server (aanbieder van bestanden ter download). Deze programma's doen echter niet aan uploaden. [bewerk] Uploaden en de menselijke geest Door transhumanisten wordt aangenomen dat het in de (nabije) toekomst mogelijk is de menselijke geest in software te vangen en daarmee over te zetten op een zeer geavanceerde computer en zo toegang te geven tot het dan waarschijnlijk alles omvattende internet. Wanneer de techniek hiervoor genoeg ontwikkeld is dan zou de meerderheid van de mensheid tenslotte in een virtuele wereld leven zoals bv. beschreven is in de SF-film The Matrix.

Uploading and downloading

Uploading and downloading From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search For other uses, see upload (disambiguation) and download (disambiguation). In Wikipedia, see Wikipedia:Uploading images and Wikipedia:Database download. Uploading and downloading are related terms used to describe the transfer of electronic data between two computers or similar systems. Contents [hide] 1 Download 2 Upload 3 Sideload 4 See also [edit] Download Their primary usage is as a verb: to download is to receive data from a remote system, such as a website, FTP server, or other similar systems. [edit] Upload By extension, the terms can be used as nouns. In this context, an upload is any file that has been uploaded, particularly if it is awaiting the recipient's attention. A download is any file that is offered for downloading or that has been downloaded... [edit] Sideload Similar, but is less commonly used, the transfer of data from one remote computer to another is called sideloading.

Download manager

A download manager is a computer program designed to download files from the Internet, unlike a web browser, which is mainly intended to browse webpages on the World Wide Web (with file downloading being of secondary importance). [edit] Features There are several things that some web browsers are not very good at. That's where the download managers enter the equation: Pausing the downloading of large files. Resuming broken or paused downloads (especially for very large files). Downloading files on poor connections. Downloading several files from a site automatically according to simple rules (file types, updated files, etc. - see also Offline Browser). Automatic recursive downloads (mirroring). Scheduled downloads (including, automatic hang-up and shutdown). Searching for mirror sites, and the handling of different connections to download the same file more quickly (Segmented downloading). Download managers are useful for active Internet users. For dial-up users, they can automatically dial the internet service provider at night, when rates or tariffs are usually lower, download the specified files, and hang-up. They can record which links the user clicks on during the day, and queue these files for later download. For broadband users, download managers can help download very large files by resuming broken downloads, by limiting the download capacity used, so that the user's browsing is not affected much and the server is not overloaded, or by automatically browsing a site and downloading content specified by user (photo galleries, MP3 collections, etc.), including automatically downloading whole sites and regularly updating them. Most download managers today integrate seamlessly with popular web browsers, and are extremely easy to use. Clicking on a link in a browser automatically starts the download in the download manager. One of the most popular Firefox extensions, called FlashGot, provides the open source browser with even better integration and fine grained control over the external download manager. For power users, additional features are available, such as scheduling, traffic shaping, virus-checking, and cataloguing. See below for some examples of commonly used download managers. Some downloaders are optimized for a certain function. For example, Offline Explorer is designed to download entire websites. Download managers, such as GoZilla, were among the first adware applications displaying a banner ad in the user interface. Related to download managers are two other breeds of Internet programs, file-sharing peer-to-peer applications (Kazaa, eMule, BitTorrent, Gnutella) and stream recorders (such as StreamBox VCR). While download managers are designed to give users greater control over downloads, some downloaders are created to give that control to content distributors instead. Some software companies, for example Adobe [1], provide such downloaders for downloading software on their own site. Presumably this increases reliability and reduces tech support costs to them. A possible reason is increasing the control over redistribution of their software (even when the software is freeware).

Gratis-Downloaden

Downloaden

Door You i.s.m gratis-downloaden.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 150 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?